Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1962 tới nay (52 năm); Đã trao truyền được cho 60 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững, hát đúng, hát hay hầu hết các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cổ và cải biên  như: Ví đò đưa Sông Lam, ví phường cấy, ví trèo non, giặm kể, giặm nối, giặm vè, giặm Đức Sơn, Hò khoan đi đường, hò trên sông, giận mà thương, hát khuyên…

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: có nhiều giải thưởng trong các kỳ Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hàng năm; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.