Ông LƯƠNG CÔNG CHÍNH Sinh năm: 1952 Nơi sinh: Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Lĩnh vực được phong: Y học cổ truyền.

Mr. LUONG CONG CHINH Year of birth: 1952 Place of birth: Nghi An, Nghi Loc district, Nghe An. Ethnicity: Viet (Kinh) ethnic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional medicine.

35 năm thực hành di sản, đã trao truyền cho trên 100 người qua nhiều thế hệ; Nắm vững các phương pháp châm cứu, bấm huyệt theo y học cổ truyền. Nhiều cống hiến trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy sự nghiệp Đông Y; Được UBND TP.Vinh, Hội Đông Y tỉnh Nghệ An, BCH T.W Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen và Kỷ niệm chương; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.