Năm sinh: 1970

Quê quán: phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hoá phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1991 đến nay (23 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 30 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững tính chất, thể thức của các làn điệu dân ca Ví, Giặm gốc, cải biên Và một số thể loại khác như: hát ru, hát xẩm, hát đồng giao; Có khả năng biên soạn, sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình dân ca đi tham dự hội thi, hội diễn.

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: CLB phường Vinh Tân 5 lần được tặng bằng khen, giấy chứng nhận giải nhất, giải Nh́ì, giải Ba, trong đó nhiều đóng góp của bản thân; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.