à ĐINH THỊ MINH NGUYỆT Sinh năm: 1973 Nơi sinh: Thạch Giám, Tương Dương, Nghệ An. Dân tộc: Thái. Nghệ thuật trình diễn dân gian về Dân ca dân tộc Thái, Cồng chiêng, khắc luống

Ms. DINH THI MINH NGUYET Year of birth: 1973 Place of birth: Thach Giam, Tuong Duong district, Nghe An Ethnicity: Viet (Thai) ethnic majority. Practising and transmitting the alternating singing Thai ethnic Folk Songs.

20 năm nắm giữ và thực hành di sản, đã trao truyền cho 2000 người qua nhiều thế hệ; Nhiều cống hiến to lớn trong việc bảo tồn, phát huy di sản dân ca dân tộc Thái, Cồng chiêng, khắc luống; Đạt nhiều giải thưởng trong các liên hoan nghệ thuật và được tỉnh tặng Giấy khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.