Nghệ nhân Trần Thị Em, sinh năm 1924, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự (cũ ), nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Lĩnh vực được phong: Thực hành và truyền dạy Hát Phường Vải.