Ông NGUYỄN TRỌNG ĐỔNG

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Đổng sinh năm 1932 tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh.

Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

 

Mr. NGUYEN TRONG DONG

Year of birth: 1932

Place of birth: Thanh Tuong village, Thanh Chuong district, Nghe An province.

Ethnicity: Viet (Kinh) ethinic majority.

Practising and transmitting the alternating singing Vi Giam Folk Songs.

 

– Tên di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ năm 1966 tới nay (51 năm); Đã trao truyền được hơn khoảng 500 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Thực hành và nắm giữ hầu hết các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Sáng tác, sưu tầm, biên soạn, soạn lời cho các tác phẩm tham gia hội thi, hội diễn trong tỉnh;

– Thành tích nổi bật về thực hành di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT): Được tặng Huy chương, nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa; BCH Đảng bộ Nghệ An; UBND tỉnh; UBND huyện Thanh Chương về bảo về và phát huy di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.