Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ năm 1975 tới nay (40 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 250 người và 17 lớp học;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững, thực hành tốt các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Đặt lời mới cho các làn điệu dân ca Ví, Giặm; các hoạt cảnh, đối ca, tiểu phẩm; Xây dựng nhiều chương trình cho CLB hằng năm tham gia liên hoan dân ca Ví, Giặm cấp huyện, tỉnh;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận của UBND xã Ngọc Sơn, UBND huyện Thanh Chương, Sở Văn hóa, Thông tin, UBND tỉnh Nghệ An; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.