Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ 1970 đến năm (45 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 20 người;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Biết và đam mê hát từ nhỏ; Hát thành thạo các làn điệu cổ như: Ví đò đưa, ví phường vải, ví Sông Lam, ví đồng ruộng…., Hát Giặm, hát khuyên…;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Đươc tặng Bằng khen, Giấy khen,  Giấy chứng nhận của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.