Ông SÂM VĂN BÌNH Sinh năm: 1962 Nơi sinh: Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An. Dân tộc: Thái. Nghệ nhân loại hình tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian.

Mr. SAM VAN BINH Year of birth: 1962 Place of birth: Chau Quang, Quy Hop district, Nghe An Ethnicity: Viet (Thai) ethnic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional speech, writing.

Hơn 20 năm thực hành di sản, đã trao truyền cho trên 350 người qua nhiều thế hệ; Nắm giữ ngữ hệ Thái Ka đai và nhiều hệ chữ Thái khác như: Lai xứ, Lai Thanh,…; Các phong tục tập quán của người Thái; Có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản Tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán của dân tộc Thái; Được UBND, BCH Đảng bộ và UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen và Kỷ niệm chương; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.