Năm sinh: 1970

Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1981 tới nay (33 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 550 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững các làn điệu dân ca cổ, cải biên như: Ví phường vải, Giặm Ðức Sơn, Hò kéo gỗ, hát khuyên,… Có khả năng múa để thể hiện các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ tại địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được trao Giấy chứng nhận và giải thưởng qua các kỳ Liên hoan dân ca; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.