Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh.

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1966 tới nay (48 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 21 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Biết nhiều làn điệu: Hò, Ví, Giặm, xẩm và các làn điệu lai vận dụng vào việc hát hò; Sáng tác và giàn dựng nhiều tác phẩm dân ca: Hát đối, diễn xướng, tiểu phẩm, hát đơn, phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ tại địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Giải tác giả có nhiều tác phẩm xuất sắc tại các kỳ Liên hoan dân ca Ví, Giặm hàng năm; Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.