Nghệ nhân Trần Văn Hào, sinh năm 1924, tại làng Ngọc Đình, xã Chung Cự ( cũ ), nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Lĩnh vực được phong: Thực hành và truyền dạy Hát Phường Vải.