Năm sinh: 1970

Quê quán: xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca  Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1966 tới nay (48 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 30 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: nắm giữ các làn điệu dân ca Ví, Giặm cổ như: Ví đò đưa Sông Lam, Ví đồng ruộng, giặm xẩm, giặm Đức Sơn, Hò cổ, hò bơi thuyền… và các làn điệu cải biện như: Tứ Hoa, giận thương…; Đặt lời nhiều bài hát, sáng tác các tiểu phẩm để tham gia các hội thi, hội diễn, phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ tại địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Năm 2014: BTC Liên hoan dân ca Ví, Giặm tỉnh Nghệ Tĩnh tặng Giấy chứng nhận giải A cho CLB xã Hoa Sơn, trong đó có sự đóng góp của bản thân; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”  theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.