Năm sinh: 1970

Quê quán: xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1990 tới nay (24 năm); Đã trao truyền được cho trên 3.000 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững các làn điệu dân ca Ví, Giặm như: Ví đò đưa, ví phường vải, Giặm kể, Giặm nối…; Soạn lời  các vở kịch ngắn, kịch vui, tiểu phẩm, tổ khúc; Từng tham gia nhiều hội thi hội diễn;

– Khen thưởng:

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được BCH Đảng bộ tỉnh NA tặng bằng khen; Sở Văn hóa tặng giấy khen có thành tích xuất sứ trong công tác xây dựng đời sống VHTT vùng miền núi dân tộc thiểu số Nghệ An; Giấy khen của UBND huyện Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHTT; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.