Nghệ nhân Phan Thế Phiệt sinh năm 1947, tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh.

Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

 

Mr. PHAN THE PHIET

Year of birth: 1947

Place of birth: Hoa Thanh village, Yen Thanh district, Nghe An province.

Ethnicity: Viet (Kinh) ethinic majority.

Practising and transmitting the alternating singing Vi Giam Folk Songs.

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ năm 1967 tới nay (48 năm); Đã trao truyền được cho trên 1.000 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm giữ hầu hết các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh. Ngoài ra còn biết hát ru, hát đồng giao, ngâm thơ, lẩy kiều; Biết giàn dựng, đặt lời các tiết mục dân ca.

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được tặng Huy chương vàng; Huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng; Và nhiều bằng khen, giấy khen qua các kỳ liên hoan, hội diễn trong tỉnh; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐCTN, ngày 13/11/2015.