Năm sinh: 1970

Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1966 tới nay (48 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 250 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Hát đúng, hát hay, nắm vững hầu hết các làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cổ và cải biên như: Ví đò đưa Sông Lam, ví đò đưa nước ngược, ví phường vải, giặm kể, giặm nối, giặm vè, giặm Đức Sơn, Hò khoan đi đường, hò trên sông, giận mà thương, hát khuyên…phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ tại địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: UBND phường Nghi Thủy tặng giấy khen; BTC liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tặng giấy chứng nhận trong các kỳ Liên hoan dân ca hàng năm; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013, ; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.