Bà VI THỊ HOAN Sinh năm: 1948 Nơi sinh: Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An. Dân tộc: Thái. Nghệ nhân trình diễn dân gian (nhạc cụ dân tộc).

Ms. VI THI HOAN Year of birth: 1948. Place of birth: Muong Noc, Que Phong district, Nghe An Ethnicity: Viet (Thái) ethinic majority. Practising and transmitting the Nghe land traditional performing.

Hơn 30 năm nắm giữ, nghiên cứu và thực hành di sản, đã truyền dạy cho 40 người qua nhiều thế hệ; Có nhiều đóng góp đáng kể trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản về hát Nhuôn, Xuối của dân tộc Thái; Đạt nhiều giải thưởng, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.