Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1975 tới nay (40 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 1130 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm giữ di sản và thực hành thuần thục nhiều làn điệu dân ca Ví, Giặm như: Ví đò đưa,Ví Sông La, Ví phường vải, Ví giận thương, Giặm cửa quyền, Giặm nối, Giặm Đức Sơn, hò Nghệ, hát khuyên… Bên cạnh đó còn biết trình diễn dân ca chèo, cải lương, tuồng rất tốt;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được UBND tỉnh, UBND huyện Diễn Châu tặng giấy khen, giấy chứng nhận trong các kỳ Liên hoan, Hội diễn dân ca hàng năm; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.