Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1970 tới nay (45 năm);  Đã trao truyền được cho khoảng 430 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững và sử dụng thành thạo các loại hình dân ca Ví, Giặm như: Ví đò đưa,Ví Sông La, Ví phường vải, Ví giận thương, Giặm cửa  quyền, Giặm nối, Giặm Đức Sơn, hò nghệ, hát khuyên, sáng tác các đối ca, hoạt ca, hoạt cảnh, các tiểu phẩm của Dân ca Ví Giặm cho các cuộc thi, liên hoan và phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị ở địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được UBND tỉnh tặng giấy chứng nhận, UBND huyện tặng giấy khen; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.