Năm sinh: 1970

Quê quán: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Tuồng cổ;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1957 tới nay (54 năm); Đã trao truyền được cho hơn khoảng 100 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Hát thành thạo các làn điệu dân ca Ví, Giặm như: Ví phường Vải, Ví phường Củi, Ví phường Cấy, Hò đi đường, Hò nghệ, Hò bơi thuyền, Giặm vè, Giặm ru, Giặm nối… và các làn điệu cải biên; Đạo diễn, dàn dựng nhiều tiểu phẩm để tham gia các hội thi, hội diễn, phục vụ sự kiện, nhiệm vụ tại địa phương;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được UBND huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Vãn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.