Bà NGUYỄN THỊ AM

Nghệ nhân Nguyễn Thị Am sinh năm 1933 tại thôn 7, xã Quỳnh hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh.

Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

 

Ms. NGUYEN THI AM

Year of birth: 1933

Place of birth: No.7 hamlet, Quynh Hau village, Quynh Luu district, Nghe An province.

Ethnicity: Viet (Kinh) ethinic majority.

Practising and transmitting the alternating singing Vi Giam Folk Songs.

 

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về Nghệ thuật Tuồng cổ và dân ca Ví , Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ năm 1943 tới nay (72 năm); Đã trao truyền được cho hàng trăm người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Sáng tác và hát thành thạo nhiều làn điệu Tuồng cổ, ca trù, ca Huế, đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được tặng nhiều Bằng khen; giấy khen; giải diễn viên xuất sắc; giấy chứng nhận Nghệ nhân cao tuổi hát dân ca hay và nhiều giải thưởng khác của UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thông tin, UBND huyện Quỳnh Lưu…; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.