Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: xã Diễn Mỹ, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An

– Quá trình công tác:

 

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: từ năm 1980 tới nay (35 năm); Đã trao truyền được cho khoảng 40 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Nắm vững cơ bản nhiều làn điệu dân ca Ví, Giặm cổ và các làn điệu cải biên;

 

– Khen thưởng:

 

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Đươc tặng Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận, Huy chương Bạc tại các kỳ Liên hoan, Hội diễn dân ca;  Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.