Giới thiệu CLB dân ca ví dặm xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu

CLB DÂN CA XÃ QUỲNH NGHĨA

CLB dân ca xã Quỳnh Nghĩa hoạt động và sinh hoạt, dưới sự chỉ đạo và quản lý của UBND xã Quỳnh Nghĩa. Hoạt động của CLB chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, trong các dịp tổng kết, hội nghị, kỷ niệm tại địa phương.

DANH SÁCH

Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB “Dân ca Ví giặm”

TT Họ và tên Năm sinh Trình diễn

Đàn/hát

 

Ghi chú

 

1 Đinh Trọng Ẩn 1951 Sáng tác, soạn lời CN. CLB
2 Trương Đắc Trung 1978 Dàn, hát, múa PCN.CLB
3 Hồ Thị Hương 1990 Hát, múa, biên đạo PCN.CLB
4 Hồ Thị Xuân 1981 Hát, múa Thủ quỹ
5 Hồ Danh 1987 Hát, múa  
6 Hồ Thị Hà 1968 Hát, múa  
7 Trương Thị Thắm 1975 Hát, múa  
8 Hồ Thị Trà My 2004 Hát, múa  
9 Phạm Diên 1958 Hát  
10 Phạm Thị Thu 1982 Hát, múa  
11 Tô Thị Bé Hà 1983 Hát  
12 Hồ Đèo 1960 Hát  
13 Hồ Thị Hoa 1983 Hát, múa  
14 Hồ Sư Đáo 1968 Hát  
15 Hồ Hậu 1989 Hát, múa  
16 Trương Thị Thêm 1969 Hát, múa  
17 Phan Thị Mai 1983 Hát, múa  
18 Tô Thị Thủy 1983 Hát, múa  
19 Đinh Thị Bình 1994 Hát, múa  
20 Hồ Văn Thanh 1988 Hát, múa  
21 Trương Đắc Dũng 1969 Hát  

 

Danh sách thành viên clb

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon