Giới thiệu CLB DÂN CA XÃ QUỲNH HẬU – câu lạc bộ “Dân ca ví giặm” Hồng Sơn

CLB DÂN CA XÃ QUỲNH HẬU:

Hoạt động của Câu lạc bộ Dân ca Ví giặm Hồng Sơn của xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước đây xã Quỳnh Hậu có hai CLB dân ca là CLB dân ca Hồng Sơn và CLB xóm 7, hoạt động đều hàng tháng, hàng quý. Tham gia biểu diễn và phục vụ các ngày lễ kỷ niệm của xã, các hoạt động phong trào sôi nỗi tại cơ sở. Đầu năm 2022 để kiện toàn và hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn, hai CLB đã hợp nhất thành CLB dân ca Hồng Sơn. Hiện CLB có 03 nghệ nhân Ưu tú được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn Nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐK-VNDG ngày 01/07/2013; Được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN ngày 13/11/2015.

  1. Bà NGUYỄN THỊ AM

Nghệ nhân Nguyễn Thị Am sinh năm 1933 tại thôn 7, xã Quỳnh hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về Nghệ thuật Tuồng cổ và dân ca Ví , Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1943 tới nay (71 năm) ; Đã trao truyền được cho hàng trăm người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Sáng tác và hát thành thạo nhiều làn điệu Tuồng cổ, ca trù, ca Huế, đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh;

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được tặng nhiều Bằng khen; giấy khen; giải diễn viên xuất sắc; giấy chứng nhận Nghệ nhân cao tuổi hát dân ca hay và nhiều giải thưởng khác của UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thông tin, UBND huyện Quỳnh Lưu…; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu «Nghệ nhân ưu tú» theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.

  1. Ông NGUYỄN YẾT NIÊM

Nghệ nhân Nguyễn Yết Niêm sinh năm 1949 tại thôn 10, xã Quỳnh hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

– Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví , Giặm Nghệ Tĩnh;

 – Thời gian thực hành di sản: Từ năm 1967 tới nay (47 năm ); Đã trao truyền được cho 40 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Biết sử dụng các nhạc cụ dân tộc; Soạn lời mới, dàn dựng chương trình để tham gia Hội thi, Hội diễn trong tỉnh;

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được Bộ Văn hóa-Thông tin, UBND tỉnh, UBND huyện tặng nhiều Bằng khen; Giấy khen; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, Thể thao và Du lịch; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG, ngày 01/07/2013; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu «Nghệ nhân ưu tú» theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN, ngày 13/11/2015.

  1. Bà NGUYỄN THỊ THỎA

Nghệ nhân Nguyễn Thị Thỏa sinh năm 1948 tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Lĩnh vực được phong: Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh.

 – Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Tuồng cổ;

– Thời gian thực hành di sản: 54 năm (Từ năm 1957 tới nay); Đã trao truyền được cho hơn 100 người qua nhiều thế hệ;

– Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: Hát thành thạo các làn điệu dân ca Ví, Giặm như: Ví phường Vải, Ví phường Củi, Ví phường Cấy, Hò đi đường, Hò nghệ, Hò bơi thuyền, Giặm vè, Giặm ru, Giặm nối… và các làn điệu cải biên; Đạo diễn, dàn dựng nhiều tiểu phẩm để tham gia các hội thi, hội diễn;

– Thành tích nổi bật về thực hành DSVHPVT: Được UBND huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa; Được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Vãn nghệ dân gian Việt Nam ngày 01/07/2013, theo Quyết định số 38/QĐKT-VNDG; Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu «Nghệ nhân ưu tú» ngày 13/11/2015, theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN.

Danh sách thành viên CLB

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon