Giới thiệu CLB DÂN CA XÃ QUỲNH BÁ

Hoạt động CLB dân ca ví dặm xã Quỳnh Bá

 

Chương I

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

CLB dân ca ví dặm xã Quỳnh Bá thành lập với mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật trong đời sống hàng ngày và góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân ca xứ nghệ, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Động viên quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng đời sống, phát triển kinh tế ngày càng mạnh.

CLB đã được phòng văn hóa – trung tâm văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Lưu và UBND xã cho phép hoạt động và thành lập câu lạc bộ lấy tên gọi là: CLB dân ca ca ví dặm xã Quỳnh Bá dưới sự quản lý của UBND xã , trung tâm văn hóa Thể thao và phòng văn hóa thông tin huyện Quỳnh Lưu

Điều 2. Địa vị pháp lý, trụ sở

Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Câu lạc bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trụ sở của Câu lạc bộ đặt tại Nhà Văn hóa đa chức năng xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điều 3. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

Câu lạc bộ hoạt động trên địa bàn xã Quỳnh Bá trong lĩnh vực sáng tác thơ, ca, múa hát các lan điệu dân ca ví dặm Nghệ Tỉnh.

Câu lạc bộ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Bá và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Tự nguyện, tự quản.

Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Không vì mục đích lợi nhuận.

Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ.

Chương II

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

Điều 5: CLB dân ca ví dặm xã Quỳnh Bá là tổ chức xã hội, hội viên tham gia CLB trên tình thần tự nguyện,  có cùng sở thích, có năng khiếu, đam mê nghệ thuật, có giọng hát và biết hát, biết sử dụng tương đối thành thạo một và nhạc cụ dân tộc. Tích cực học hỏi, tiếp thu và phát triển loại hình dân ca ví dặm nghệ tĩnh

        Điều 6: Hội viên tham gia CLB phải có đơn xin gia nhập, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, nơi cư trú, được ban chủ nhiệm xét duyệt và tổ chức kết nạp đúng nguyên tắc quy chế

Điều 7: Hội viên được công nhận chính thức có quyền tham gia mọi hoạt động của CLB có quyền ứng cử và đề cử vào ban chủ nhiệm CLB

Điều 8: Hội viên phải chấp hành nghiêm túc quy chế, kế hoạch và nhiệm vụ câu lạc bộ đề ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng quỹ CLB. Sinh hoạt đều đặn đúng thời gian, thường xuyên học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ góp phần xây dựng câu lạc bộ vững mạnh toàn diện

Điều 9: Hội viên phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn luôn giữ gìn đoàn kết nhất trí trong nội bộ đấu tranh phê bình trên tinh thần xây dựng câu lạc bộ, tránh gây chia rẽ, bè phái làm ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín CLB.

Điều 10: Hội viên có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công tác được giao, đoàn kết, kỷ luật tốt, có uy tín cao, được tập thể tín nhiệm sẽ được đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng (nếu có)

Ngược lai, hội viên vi phạm kỷ luật, làm trái quy chế và mọi quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bi khai trừ ra khỏi CLB.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CLB

Điều 11: Ban chủ nhiệm CLB do Đại hội toàn thể hội viên CLB bầu ra, nhiệm kỳ mỗi khóa được đại hội quyết định là 05 năm một lần

Ban chủ nhiệm gồm có 3 người: 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm

1 Chủ nhiệm, phụ trách chung chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động của CLB;

1 Phó chủ nhiệm, phụ trách chuyên môn, có nhiệm vụ duy trì và phát triển tốt về chuyên môn nghệ thuật của CLB;

1 Phó chủ nhiệm, phục trách công tác tổ chức, kiêm quản lý qũy CLB;

Điều 12: Ban chủ nhiệm lập kế hoạch tháng, quý cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, lựa chon tiết mục, lựa chọn hạt nhân cho phù hợp với từng chương trình đúng nội dung, đúng yêu cầu, khuyến khích sáng tác tự biên, chuyển thể các làn điệu. Phát triển hội viên mới có khả năng diễn xướng, trẻ hóa đội ngũ diễn viên

Điều 13: CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự lập, tự chủ và tự trang trải đồng thời phát huy vai trò bảo tồn di sản văn hóa dân ca xứ nghệ, dưới sự lãnh đạo, quản lý của địa phương và chuyên môn của trung tâm VH-TT huyện Quỳnh Lưu, xây dựng các tiết mục tham gia hội thi, hội diễn các cấp…

Điều 14: Chế độ sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần, khi cần thiết có thể sinh hoạt nhiều hơn cho phù hợp với từng chương trình.

Chương IV

TÀI CHÍNH CÂU LẠC BỘ

Điều 15: Tài chính cho CLB hoạt động:

Bao gồm:

– Tiền hỗ trợ của cấp trên

– Tiền hội viên đóng góp hội phí, mỗi hội viên  là: 10.000đ/ tháng

– Tiền tài trợ ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ….

 Điểu 16: Các khoản chi

Chi mua sắm trang thiết bị cho CLB

Chi chè nước cho các buổi sinh hoạt CLB

Chi luyện tập và tham gia các đợt liên hoan do cấp trên tổ chức

Chi mua sắm đạo cụ, trang phục…

Chi khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB

Chi thăm hỏi, ốm đau, điếu viếng, các thành viên trong câu lạc bộ (nằm viện từ tuyền huyện trở lên)

Chi các hoạt động khác của CLB

Điều 17: Nguồn quỹ để phục vụ cho hoạt động của CLB ban chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý chi tiêu đúng nội dung, đúng mục đích, tiết kiệm, hàng năm công khai tài chính trước hội viên

Điều 18: Thường xuyên tổ chức duy trì vận động các nguồn quỹ, tạo nguồn kinh phí thực hiện xã hội hóa để CLB hoạt đông, mua sắm trang thiết bị đảm bảo cơ sở vật chất cho chuyên môn, nghiệp vụ

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19: Cán bộ, hội viên CLB có trách nhiệm chấp hành tốt mọi điều khoản trong quy chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ, thi đua làm tốt công tác chuyên môn xây dựng CLB vững mạnh toàn diện

        Điều 20: Ban chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo cán bộ, hội viên gương mẫu, chấp hành thi đua trong mọi hoạt đông CLB

Hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả hoạt động lên cấp trên, đề xuất, kiến nghị nguyện vọng, yêu cầu chính đáng để cấp trên giúp đỡ.

        Điều 21: Quy chế CLB dân ca ví dặm xã Quỳnh Bá đã được toàn thể các hội viên nhất trí thông qua.

Cán bộ, hội viên CLB nghiêm túc chấp hành thực hiện tốt quy chế này, trong quá trình thực hiện ban chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa quy chế cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới của CLB

 

 

      

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon