ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Với Chủ đề: “Khát vọng cống hiến – quyết liệt hành động – hiệu quả”, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp…
—BẰNG TINH THẦN: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa và Thể thao thật sự “Dân chủ, đoàn kết, công tâm, tận tuỵ, gương mẫu, khát vọng cống hiến, quyết liệt hành động và hiệu quả”, Thực hiện tốt dân chủ trong cơ quan, đơn vị không ngừng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao.
Đại hội đã bầu ra BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công Đoàn cấp trên!!!
—Dưới ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ ĐẠI HỘI!!!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon