Khai giảng lớp tập huấn nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc H’Mông tỉnh Nghệ An năm 2023

Sáng ngày 05/6/2023 Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng lớp Tập huấn nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong năm 2023. Lớp sẽ được tổ chức trong thời gian 03 ngày từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên là các chuyên viên đầu ngành, nghệ nhân ưu tú, người có uy tín tại các huyện cùng với 86 học viên gồm: Cán bộ chuyên môn phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT huyện; Cán bộ phụ trách văn hóa; Nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ; Đại diện dòng họ có uy tín tại địa phương.

Lớp tập huấn đi sâu vào các chuyên đề: Phổ biến các đường lối chủ trương, chính sách liên quan đến bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng; Đặc trưng văn hóa Mông ở Nghệ An. Tầm quan trọng về giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Âm nhạc dân gian dân tộc Mông, đặc trưng về dân ca Mông ở Nghệ An; Thực hành làn điệu dân ca: Cự xia, Lù tẩu, Rà xông, múa Khèn Mông, múa khăn, múa ô và một số kỹ năng nhảy múa dân gian dân tộc Mông.

Lớp tập huấn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc Mông gắn với việc phát triển kinh tế du lịch cộng đồng tại Nghệ An. Truyền đạt cho học viên nắm được đường lối chủ trương, chính sách liên quan của Đảng, Nhà nước đến bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng; hướng dẫn thực hành nghệ thuật trình diễn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc Mông. Đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ những hiểu biết và kỹ năng thực hành về nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào dân tộc Mông để thực hiện các chương trình văn nghệ tham gia liên hoan, hội diễn và giao lưu phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương.

Lớp tập huấn nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc
Mông các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong năm 2023 được thực hiện nằm trong đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2025.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon