Giới thiệu CLB HÁT KHẮP XÃ TÂN THẮNG

CLB Hát khắp xã Tân Thắng được thành lập vào ngày 12 tháng 01 năm 2018. CLB hoạt động với mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong đời sống hàng ngày, nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Thái xứ Nghệ. Làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Động viên quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội ngày càng vững mạnh.

CLB được phòng Văn hóa , Trung tâm VHTTTT và UBND xã Tân Thắng cho phép thành lập và hoạt động, lấy tên là “CLB hát Khắp” xã Tân Thắng. Dưới sự quản lý của UBND xã, phòng Văn hóa, Trung tâm VHTTTT huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

CLB hát Khắp sinh hoạt khá đều tay, tập luyện và phục vụ các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon