Giới thiệu CLB dân ca ví dặm CLB xã Phúc Thành

 1. Đặc điểm tình hình:

          Phúc thành là xã miền núi cách xa trung tâm huyện 7 km nằm về phía bắc của huyện Yên Thành, xã có tổng diện tích tự nhiên là 1.594,6 ha.

          Toàn xã có 2498 hộ với 11.472 nhân khẩu được phân bổ thành  13 xóm, trong đó đồng bào theo đạo thiên chúa chiếm 13,4 %.

          Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. đời sống tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở nhận thức đúng đắn nghị quyết TƯ 5 khóa VIII của Đảng về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể  Dân ca Ví Giặm  Đảng ủy, HĐND – UBND và các ban nghành đoàn thể xã Phúc Thành đã ra sức phấn đấu xây dựng phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực. Tạo điều kiện cho câu lạc bộ dân ca ví giặm hoạt động có hiệu quả.

 1. Thuận lợi, khó khăn:
 2. Thuận lợi :

 Phúc Thành là xã có truyền thống về lịch sử văn hóa, nhân dân siêng năng, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất.  Đội ngũ cán bộ đoàn kết, trẻ, khỏe có trình độ và năng lực trong công tác để lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động về kinh tế, chính trị văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Đặc biệt Phúc Thành là xã có truyền thống trong phong trào hát dân ca Ví Giặm, người người hát dân ca, nhà nhà hát dân ca, từ khi Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được phát triển rộng khắp trên tất cả các làng, xóm.

 1. Khó khăn

Phúc thành là xã thuộc vùng bán sơn địa nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, đường sá giao thông còn gặp khó khăn, điều kiện kinh tế của nhân dân còn hạn chế.

Lực lượng thanh viên câu lạc bộ trẻ phải đi làm ăn xa, Người trẻ ở nhà không có năng khiếu nên công tác tập hợp kết nạp thành viên mới gặp khó khăn.

          Mặc dù vẫn còn gặp những khó khăn nhất định nhưng câu lạc bộ Dân ca Ví giặm  xã Phúc Thành đã được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và sự phối kết hợp hoạt động của các ban ngành nên câu lạc bộ thực hiện đạt hiệu quả.

 1. Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện.

          Ngay từ đầu năm câu lạc bộ đã bám vào kế hoạch hoạt động của ngành văn hóa nên ban chủ nhiệm đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tham mưu cho ban văn hóa TT- thể thao trình Đảng ủy, HĐND, UBND xã phê duyệt.

          Ngoài ra còn xây dựng các văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập luyện dân ca ở các xóm.

 1. Kết quả thực hiện:
 2. Công tác tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ:

          Là một câu lạc bộ có bề dày truyền thống được thành lập từ năm 2010 nên từ công tác tổ chức đến kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm được ban chủ nhiệm kịp thời xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy, HĐND- UBND xã xem xét chỉ đạo thực hiện.

          Hàng tháng tổ chức sinh hoạt vào chiều ngày chủ nhật cuối tháng với những nội dung cần thiết như: nghe qua các tác phẩm mới sáng tác của hội viên, tập làn điệu, kết nạp thêm nghệ nhân mới…

          Trong năm đã kết nạp thêm 4 nghệ nhân mới, đến nay câu lạc bộ đã có  25 nghệ nhân.

          Ngoài ra phối hợp với câu lạc bộ dân ca ví giặm hội Người cao tuổi, câu lạc bộ thơ Hương sen tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt đầu xuân.

 1. Công tác tập luyện và biểu diễn:

Năm 2021 là một năm do dịch bệnh CoviD-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động tập luyện biểu diễn phục vụ nhân dân không thực hiện được nên vào đầu năm ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch tập luyện chương trình phát thanh chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón chào xuân Tân Sửu 2021.

Trong năm câu lạc bộ đã tập luyện chương trình biểu diễn chào mừng lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 19 năm 2021.

Phối hợp với câu lạc bộ Người cao tuổi tập luyện chương trình biểu diễn chào mừng kỷ niệm ngàu thành lập hội Người cao tuổi 1/10/2021. Tổ chức gặp mặt giao lưu câu lạc bộ dân cca ví giặm và câu lạc bộ thơ hương Sen dịp đầu xuân.

Phối kết hợp với hội LHPN tổ chức chào mừng lễ ra mắt câu lạc bộ Phụ Nữ khuyết tật, phối hợp với ban dân số KHHGĐ tổ chức biểu diễn tuyên truyền truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 1. Hạn chế tồn tại:

         Tuy trong năm 2021 câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Phúc thành đã tổ chức đạt hiệu quả như vậy song vẫn còn một số khó khăn hạn chế như sau:

          – .Lực lượng nghệ nhân tham gia nhiều nhưng không đồng đều. Người trong độ tuổi lao động phải đi làm ăn xa nên lực lượng không ổn định.

          – .Nghệ nhân sáng tác trong câu lạc bộ tương đối nhiều nhưng chưa được qua đào tạo nên năng lực còn hạn chế, chất lượng chưa đảm bảo.

– .Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện và biểu diễn còn gặp nhiều khó khăn.

                             KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

 

          Để Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, khắc phục những hạn chế tồn tại phấn đấu xây dựng câu lạc bộ Dân ca Ví giặm xã Phúc Thành ngày càng phát triển. Trên tinh thần bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa câu lạc bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong năm 2022 đó là:

 1. Công tác tham mưu:

          Ban chủ nhiệm phải thường xuyên bám sát kế hoạch của địa phương, của ban văn hóa để làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương khi Đảng ủy, HĐND,UBND hoặc các ban ngành có yêu cầu.

 1. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ nhằm cổ vũ giúp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, chủ trương mục tiêu đổi mới của Đảng và nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khẳng định những thành tựu đổi mới và kết quả đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội trong năm 2021 và phấn đấu giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng nông thôn mới. thực hiện tháng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 2. Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, nhằm thu hút đông đảo

quần chúng nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa. Phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025.

         3 . Nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thu hút mọi người, mọi lứa tuổi vào tham gia sinh hoạt câu lạc bộ dân ca ví giặm ngày càng đông.

 1. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức hoạt động:
 2. Nội dung:

Duy trì tốt sinh hoạt câu lạc bộ bằng nhiều hình thức như:

Tập hát dân ca cho mọi lứa tuổi. dàn dựng chương trình tập luyện biểu diễn phục vụ các ngày lễ tết, ngày hội…

 • Mở lớp hát múa cho các cháu trong dịp hè.

          –   Phối kết hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

 1. Hình thức:

             Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu với các xóm, các tổ chức đoàn thể, các câu lạc bộ…

         Tổ chức tập luyện chương trình biểu diễn chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và chào xuân Nhâm Dần 2022, lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 20.

        Xây dựng kịch bản kế hoạch phối hợp với đài phát thanh, truền hình huyện làm chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

          Phối hợp với câu lạc bộ thơ Hương Sen tổ chức giao lưu gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022.

          Xây dựng chương trình dân ca tập luyện chào mừng lễ Hội Đền Đức Hoàng lần thứ 20 năm 2022.

          Duy trì tốt công tác sinh hoạt, thay đổi nội dung, hình thức sinh hoạt tạo môi trường sinh hoạt phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

          Phối kết hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức và hình thành các câu lạc bộ ở xóm trên cơ sở các xóm đã có đội văn nghệ.

          Phối hợp với câu lạc bộ Người cao tuổi, câu lạc bộ các đoàn thể tổ chức các bổi sinh hoạt giao lưu dân ca ví giặm.

          Phối hợp với các trường học tập luyện chương trình hội thi hát Dân ca trường học năm 2022.

          Phối hợp với Phòng văn hóa, trung tâm văn hóa TT huyện xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản chương trình hành trình di sản.

 1. Thời gian tổ chức:

Tháng 1 tổ chức sinh hoạt tổng kết đánh giá hoạt động câu lạc bộ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

      Tháng 2 tháng 3 tập luyện chương trình chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và đón chào xuân Nhâm Dần 2022 và Lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 20 năm 2022.

      Tháng 4,5  tập luyện chương trình  liên hoan tiếng hát làng Sen chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Phối kết hợp với phòng văn hóa trung tâm văn hóa TT huyện xây dựng chương trình hành trình di sản.

       Tháng 5 đến 10 tháng 8 mở lớp múa, hát dân ca cho các cháu từ 4 đến 14 tuổi.

      Tháng 6 sinh hoạt câu lạc bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

          Tháng 7- 8 tập luyện chương trình biểu diễn lễ khánh thành Đền Thờ liệt Sỹ và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9.

       Tháng 9 tập luyện chương trình tham gia liên hoan câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm tỉnh Nghệ An năm 2022. ( Nếu có tổ chức )

       Tháng 10 – 11 tổ chức sinh hoạt tập luyện chương trình giao lưu với các tổ chức đoàn thể chào mừng kỷ niệm ngày đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam 18/11

      Tháng 12 Tổ chức sinh hoạt tổng kết hoạt động năm 2022 triển khai kế hoạch năm 2023, tập luyện chương trình biểu diễn đón chào năm mới, mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023. Và chương trình mừng thọ các cụ khoa yến Quý Mão 2023.

           III. Phân công nhiệm vụ:

 1. Ban chủ nhiệm: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo điều hành duy trì thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra xây dựng chương trình, kịch bản tập luyện biểu

diễn đạt kết quả tốt. Tham mưu Trình Đảng ủy, HĐND, UBND tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để câu lạc bộ có điều kiện hoạt động tốt hơn.

 1. Các Thành viên câu lạc bộ có trách nhiệm tự giác chấp hành và thực hiện tốt các quy định, kế hoạch đã đề ra.

        Trên đây là kế hoạch hoạt động câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Phúc Thành năm 2022 đề nghị các thành viên câu lạc bộ Căn cứ vào kế hoạch hoạt động thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 1. BAN CHỦ NHIỆM

                    Kết quả đạt được qua 12 năm thành lập câu lạc bộ.

       Năm 2010 giải nhì liên hoan CLB dân ca ví giặm tỉnh Nghệ An.

       Năm 2012 Giải nhì liên Hoan CLB tỉnh Nghệ An

       Năm 2014 giải nhất liên hoan CLB cụm 1 tỉnh nghệ An và giải nhì liên hoan CLB Dân ca ví Gặm nghệ Tĩnh tại Hà tĩnh.

      Năm 2016 Giải nhất liên hoan CLB dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh

     Năm 2018 giải nhì liên hoan CLB cụm 4 tỉnh Nghệ An tại Hoàng Mai.

DANH SÁCH

Thành viên câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Xã Phúc Thành

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, nghệ danh SDT
1 Trần Văn Thành 1964 Chủ nhiệm CLB
2 Nguyễn Văn Tùng 1983 Phó chủ nhiệm
3  Trần Thị Hải 1982 Ủy viên. Kiêm quỹ
4 Nguyễn Thị  Hương 1979 Thành viên CLB
5 Nguyễn Thị Mai 1976 Thành viên CLB
6 Phạm Thị Hợi 1982 Thành viên CLB
7 Bùi Thị Xuân 1987 Thành viên CLB
8 Nguyễn Thị Thuận 1971 Thành viên CLB
9 Trần Quang Trung 1986 Thành viên CLB
`10 Nguyễn Văn Dự 1972 Thành viên CLB
11 Nguyễn Văn Tuấn 1992 Thành viên CLB
12 Nguyễn Thị Hồng 1993 Thành viên CLB
13 Đinh quốc Hùng 1983 Thành viên CLB
14 Dương Thị Quỳnh Văn 1962 Thành viên CLB
15 Nguyễn Thị Liên 1975 Thành viên CLB
16 Trần Thị Hiên 1968 Thành viên CLB
17 Nguyễn Thị Thành 1976 Thành viên CLB
18 Cao Tiến Kỳ 1960 Thành viên CLB
19 Phan Thùy An 2007 Thành viên CLB
20 Thái Trâm Anh 2001 Thành viên CLB
21 Nguyễn Văn Lương 1990 Thành viên CLB
22 Nguyễn Văn Viễn 1952 Thành viên CLB
23 Nguyễn Văn Điền 1947 Thành viên CLB
24 Đặng Thị Lợi 1982 Thành viên CLB
25 Nguyễn Nhuận Tâm 1960 Thành viên CLB

                                                                              Chủ nhiệm CLB

Danh sách thành viên clb