Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Nghi Hoa – Nghi Lộc