Trang chủ > Chi tiết

DẬN MÀ THƯƠNG

Ngày đăng: 23/12/2021

Sáng tác: Nguyễn Trung Phong | Thể hiện: Minh Thành

Lời mới: ... | Phối khí: NhS Đình Đắc

Dàn nhạc: Trung tâm BT&PHDS Dân ca xứ Nghệ