Hoạt ca, hoạt cảnh của Trung tâm

DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH TIẾNG NÓI TỪ CỘNG ĐỒNG

Dân ca xứ Nghệ - BÀI CA VỀ MẸ