Cơ cấu bộ máy tổ chức

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NGHỆ AN

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

Q.GIÁM ĐỐC

NSND: TRỊNH THỊ HỒNG LỰU

email: ...

Điện thoại: ...

P.GIÁM ĐỐC

NHẠC SĨ : TRẦN QUỐC CHUNG

email: ...

Điện thoại: ...

P.GIÁM ĐỐC

ÔNG : NGUYỄN XUÂN HIẾU

email: ...

Điện thoại: ...

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

TRƯỞNG PHÒNG

ÔNG : NGUYỄN NGỌC QUYẾT

email: ...

Điện thoại: ...

P.TRƯỞNG PHÒNG

ÔNG : NGUYỄN NGỌC PHONG BÀ: HÀ THỊ YẾN

email: ...

Điện thoại: ...

PHÒNG NGHIÊN CỨU - SƯU TẦM

TRƯỞNG PHÒNG

BÀ : PHAN THỊ DIỄM HẰNG

email: ...

Điện thoại: ...

P.TRƯỞNG PHÒNG

BÀ : NGUYỄN HỒNG HÀ

email: ...

Điện thoại: ...

ĐOÀN DÂN CA VÍ GIẶM

Q.TRƯỞNG ĐOÀN

NSƯT : NGUYỄN AN NINH

email: ...

Điện thoại: ...

P.TRƯỞNG ĐOÀN

NSND: TRẦN MINH TUỆ NSƯT : TẠ HỒNG DƯƠNG

email: ...

Điện thoại: ...

ĐOÀN CA MÚA HÁT DÂN TỘC

TRƯỞNG ĐOÀN

ÔNG : PHÀM HÙNG SÂM

email: ...

Điện thoại: ...

P.TRƯỞNG ĐOÀN

ÔNG : NGUYỄN QUANG THUẬN ÔNG: LA ĐỨC NGHĨA

email: ...

Điện thoại: ...

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN XUÂN HIẾU

email: ...

Điện thoại: ...

P.CHỦ TỊCH

ÔNG : NGUYỄN NGỌC PHONG

email: ...

Điện thoại: ...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÍ THƯ

ÔNG : PHAN VĂN THANH

email: ...

Điện thoại: ...

P.BÍ THƯ

ÔNG : PHAN NGỌC LONG

email: ..

Điện thoại: ..