Câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ

Ân tình Xứ Nghệ

Phụ tử tình thâm

mời trầu dân ca nghệ tĩnh

Một lòng đợi bạn

Giận mà thương

Đường tơ bên ngoại - Tiết mục tham dự Liên hoan CLB dân ca xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2011 của xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An