TUYỂN TẬP DÂN CA NGHỆ TĨNH - PHẦN II Phần 2: Các làn điệu cải biên và ca khúc phát triển trong quá trình sân khấu hóa dân ca (Làn điệu cải biên-nhóm tính cách lẳng lơ, mỉa mai, cộc cằn)

 TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không gian nghệ thuật qua một bài hát Ví

Trong gia tài dân ca của vùng Nghệ Tĩnh thì Hát Ví phường vải được xem là một loại hát Ví đặc biệt nhất, trở thành tinh hoa văn hóa mà nhân dân bao đời đã sáng tạo nên.

“Lời mẹ hát” – Sự cộng hưởng của tình cảm và nghệ thuật.

Hình bóng quê hương và dáng mẹ, đó luôn là những cảm xúc chủ đạo, gam màu ấn tượng nhất trong thi ca và âm nhạc. Có lẽ từ khi còn nhỏ bất cứ ai cũng sẽ được nghe những câu hát ru hay những vần thơ về mẹ. Mẹ luôn là điểm tựa bình yên và vững chãi cho mỗi người.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH TRONG LỊCH SỰ DÂN TỘC

Như mọi loại hình nghệ thuật dân gian khác, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cũng có quá trình biến đổi, phát triển vừa để hoàn thiện mình, vừa để thích ứng tốt với điều kiện lịch sử mới trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.