Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhiệm kỳ 2010 - 2014

Ngày 7-11-2010, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhiệm kỳ II đã họp Hội nghị lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng.

Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, đại diện Văn phòng Bộ và các thành viên Hội đồng.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng, Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2010-2014, thảo luận chương trình hoạt động của Hội đồng từ nay đến cuối năm 2010 và các kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đóng góp to lớn của Hội đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời khẳng định Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng.

                                                                                                    Trích nguồn từ trang hoidisan.vn của Hội Di Sản Văn hóa Việt Nam

 TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

Trong nhiệm kì 2, hoạt động hội đã có bước kiện toàn vè phát triển cơ sở hội, với hơn 4.500 hội viên. Hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, đóng góp thiết thức vào công tác bảo vệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam