Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

Trong nhiệm kì 2, hoạt động hội đã có bước kiện toàn vè phát triển cơ sở hội, với hơn 4.500 hội viên. Hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, đóng góp thiết thức vào công tác bảo vệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Trong nhiệm kì 2, hoạt động hội đã có bước kiện toàn vè phát triển cơ sở hội, với hơn 4.500 hội viên. Hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, đóng góp thiết thức vào công tác bảo vệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tham gia các hoạt động phản biện xã hội và hoạt động chuyên môn về di sản văn hóa.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là xây dựng nhận thức đúng đắn để giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Với tinh thần đó, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phải tiếp tục được coi là sự nghiệp của toàn xã hội.

 

Đồng chí Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị

 

“Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không thể tách rời xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và phải cùng bổ sung, bồi đắp cho nhau, để di sản được bảo tồn và kinh tế cũng được phát triển bền vững, cùng hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy, quan niệm nhìn nhận cực đoan, phiến diện một chiều, chỉ đề cao một mặt nào cũng đều là không đúng” – đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Trong nhiệm kì tới, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, đặc biệt ở vùng miền núi phía Bắc và miền Đông Nam Bộ./.

Phương Thúy/VOV - Trung tâm Tin
Dẫn nguồn từ http://vov.vn/

 TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

Trong nhiệm kì 2, hoạt động hội đã có bước kiện toàn vè phát triển cơ sở hội, với hơn 4.500 hội viên. Hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng, đóng góp thiết thức vào công tác bảo vệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam